Spring naar content

Onderhoud Vlielandseweg

De gemeente gaat groot onderhoud uitvoeren op de Vlielandseweg. De riolering en het asfalt zijn aan vervanging toe en de verkeersveiligheid wordt verbeterd.

De Vlielandsweg is een gebiedsontsluitingsweg en belangrijk voor de bereikbaarheid van Pijnacker. Groot onderhoud is noodzakelijk om het verkeer in de toekomst veilig en met minder overlast te kunnen verwerken.

In het noordoosten van Pijnacker zijn veel nieuwe ontwikkelingen, zoals de nieuwe woonwijk Ackerswoude, het toekomstige woongebied De Scheg en het bedrijventerrein Boezem Oost. Door de aanleg van de Oostelijke Randweg zal de verkeerstoename op de Vlielandseweg beperkt blijven.

Gedurende de uitvoering van het groot onderhoud ondervindt het verkeer op de Vlielandseweg hinder. Om een alternatieve route voor verkeer te bieden worden de werkzaamheden uitgevoerd na openstelling van de Oostelijke Randweg/ Zijdeweg in de zomer van 2020. De werkzaamheden aan de Vlielandseweg starten waarschijnlijk in het vierde kwartaal van 2020.

Waar we mee bezig zijn – presenteren schetsontwerp

Met de resultaten en conclusies uit de uitgevoerde verkeersonderzoeken als uitgangspunt heeft de gemeente een ontwerp gemaakt voor de inrichting van de Vlielandseweg. Hierbij is aandacht voor onder andere verkeersveiligheid, voetgangers, fietsers, parkeren en verlichting. De belangrijkste uitgangspunten zijn:

 • een ontwerp- en adviessnelheid van 30 km/u op een deel van de Vlielandseweg;
 • het afsluiten van de Boezemweg voor vrachtverkeer;
 • een afslagverbod voor verkeer tussen de Boezemweg en het noordelijk deel van de Vlielandseweg.

Schetsontwerp

Het schetsontwerp met een uitgebreide toelichting kunt u downloaden.

Reageren op het ontwerp

Heeft u opmerkingen op het ontwerp? Geef uw reactie door via het reactieformulier. Uiteraard kunt u ook uw opmerkingen mailen naar vlielandseweg@pijnacker-nootdorp.nl

Wat gaan we nog doen?

 • Vaststellen definitief ontwerp (tweede kwartaal 2020)
 • Technisch uitwerken van het schetsontwerp (tweede kwartaal 2020)
 • Stedin en Dunea vervangen de gas- en waterleiding (derde kwartaal 2020)
 • Start uitvoering Reconstructie Vlielandseweg (vierde kwartaal 2020)

Wat we al gedaan hebben – Voorbereiding op schetsontwerp

Hieronder staan de stappen beschreven die reeds zijn gezet om tot het concept schetsontwerp te komen:

 • Oplossingsrichtingen en -effecten zijn in een openbare werksessie besproken met ge├»nteresseerde bewoners en ondernemers (juni 2019)
 • Het verkeersonderzoek van adviesbureau Mobycon is afgerond (augustus 2019)
 • Inventarisatieavond met bewoners en ondernemers aan de Vlielandseweg (januari 2020)
 • Eerste klankbordgroepbijeenkomst om richting te geven aan het ontwerp (februari 2020)
 • Het schetsontwerp van de reconstructie Vlielandseweg is voorgelegd aan de klankbordgroep (mei 2020)

Heeft u een vraag over de reconstructie van de Vlielandseweg? Stuur dan een e-mail naar Debby de Ruijter via vlielandseweg@pijnacker-nootdorp.nl of bel 14015.