Onderhoud Vlielandseweg

De gemeente gaat groot onderhoud uitvoeren op de Vlielandseweg. De riolering en het asfalt zijn aan vervanging toe en de verkeersveiligheid wordt verbeterd.

De Vlielandsweg is een gebiedsontsluitingsweg en belangrijk voor de bereikbaarheid van Pijnacker. Groot onderhoud is noodzakelijk om het verkeer in de toekomst veilig en met minder overlast te kunnen verwerken.

In het noordoosten van Pijnacker zijn veel nieuwe ontwikkelingen, zoals de nieuwe woonwijk Ackerswoude, het toekomstige woongebied De Scheg en het bedrijventerrein Boezem Oost. Door ingebruikneming van de Zijdeweg zal de verkeerstoename op de Vlielandseweg beperkt blijven.

Tijdens de uitvoering van het groot onderhoud ondervindt het verkeer op de Vlielandseweg hinder. De werkzaamheden aan de Vlielandseweg zullen grotendeels zonder volledige afsluiting worden uitgevoerd omdat deze in het fietspad, de parkeervakken en het trottoir plaatsvinden. De werkzaamheden waarvoor een volledige afsluiting benodigd is, zijn beperkt.

Er wordt gedurende de werkzaamheden een omleiding ingesteld via de Katwijkerlaan, Zijdeweg, N470 en Klapwijkseweg.

In november starten de werkzaamheden. Voorafgaand aan de start van de werkzaamheden informeren wij bewoners en ondernemers over de fasering en de uitvoeringsplanning. Medio 2021 worden de werkzaamheden aan de Vlielandseweg afgerond. De rioleringswerkzaamheden aan de westzijde van de watergang zullen in het derde kwartaal 2021 zijn afgerond.

Uitgangspunten ontwerp

Met de resultaten en conclusies uit de uitgevoerde verkeersonderzoeken als uitgangspunt heeft de gemeente een ontwerp gemaakt voor de inrichting van de Vlielandseweg. Hierbij is aandacht voor onder andere verkeersveiligheid, geluid, voetgangers, fietsers, parkeren en verlichting. De belangrijkste uitgangspunten zijn:

 • een ontwerp- en adviessnelheid van 30 km/u op een deel van de Vlielandseweg;
 • het toepassen van een geluidreducerend wegdektype;
 • het afsluiten van de Boezemweg voor vrachtverkeer;
 • een afslagverbod voor verkeer tussen de Boezemweg en het noordelijk deel van de Vlielandseweg.

De bewoners van de Vlielandseweg en de ondernemers op Bedrijvenpark De Boezem zijn door middel van bijeenkomsten en een klankbordgroep betrokken bij het maken van het ontwerp.

Definitief ontwerp

In juni 2020 ontvingen bewoners en ondernemers het schetsontwerp. Binnengekomen reacties en opmerkingen op dit ontwerp van bewoners en ondernemers hebben er toe geleid dat het ontwerp op een aantal punten is aangepast. Het aangepaste ontwerp is nu vastgesteld door het college. Bekijk het definitieve ontwerp en de beantwoording van de ingediende reacties hieronder:

Voorbereidingen

Hieronder staan de stappen beschreven die zijn gezet om tot het definitieve ontwerp te komen:

 • Oplossingsrichtingen en -effecten zijn in een openbare werksessie besproken met ge├»nteresseerde bewoners en ondernemers (juni 2019)
 • Het verkeersonderzoek van adviesbureau Mobycon is afgerond (augustus 2019)
 • Inventarisatieavond met bewoners en ondernemers aan de Vlielandseweg (januari 2020)
 • Eerste klankbordgroepbijeenkomst om richting te geven aan het ontwerp (februari 2020)
 • Het schetsontwerp van de reconstructie Vlielandseweg is voorgelegd aan de klankbordgroep (mei 2020)
 • Het schetsontwerp is voorgelegd aan de bewoners van de Vlielandseweg en de ondernemers op Bedrijvenpark De Boezem (juni 2020)
 • Vast laten stellen van het definitief ontwerp (september 2020)

Vragen?

Heeft u nog meer vragen over de reconstructie van de Vlielandseweg? Stuur dan een e-mail naar Debby de Ruijter via vlielandseweg@pijnacker-nootdorp.nl of bel 14015.