Terug naar de vorige pagina

Jan-Paul (J.P.R.) Woudstra

Gemeentesecretaris

De gemeentesecretaris is een belangrijke schakel tussen het college van burgemeester en wethouders en de gemeentelijke organisatie. Hij is eindverantwoordelijk voor het functioneren van de gemeentelijke organisatie en eerste adviseur van het college.