Terug naar de vorige pagina

Francisca (F.) Ravestein

Burgemeester

Verantwoordelijkheden

 • Openbare orde en veiligheid
 • Communicatie en citymarketing
 • Juridische zaken
 • Handhaving
 • Burgerzaken
 • Cultuur

Nevenactiviteiten

 • Algemeen Bestuur Metropoolregio Rotterdam/Den Haag (MRDH)
  • ambtshalve
 • Voorzitter bestuurlijk netwerk Cultuur MRDH
  • ambtshalve
 • Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Haaglanden – GHOR en acute zorg
  • ambtshalve
 • Bestuurlijke Adviescommisie GHOR van het Veiligheidsberaad
  • ambtshalve
 • Dagelijks Bestuur Regionaal Bestuurlijk Overleg politie
  • ambtshalve
 • Bestuurlijke Stuurgroep Meldkamerdomein
  • ambtshalve
 • Voorzitter Ledenraad Regionale Ambulance Voorziening Haaglanden (RAV)
  • ambtshalve
 • Plv. lid Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Haaglanden
  • ambtshalve
 • Bestuur International Wheelchair Basketball Federation (IWBF)
  • niet betaald
 • Commissie rechtspositie vereniging oud-parlementariers (VOP)