Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

WOZ-waarde loket

Vanaf 1 oktober 2016 is het mogelijk om de WOZ-waarde van woningen door het hele land op te vragen.

U kunt de WOZ-waarde van een woning opvragen via de centrale Landelijke Voorziening WOZ. Deze voorziening is te benaderen via www.wozwaardeloket.nl.

De WOZ-waarden worden samen met een kaart van de omgeving of een luchtfoto getoond. Ook zijn objectkenmerken zichtbaar zoals bouwjaar en gebruiksoppervlakte.

De waarde van bedrijfsruimtes blijft vooralsnog vertrouwelijk.

Op dit moment zijn alleen de WOZ-waarden zichtbaar van de gemeenten die zich hebben aangesloten op de Landelijke Voorziening WOZ.

Pijnacker-Nootdorp per november 2016 aangesloten

Pijnacker-Nootdorp is aangesloten op de Landelijke Voorziening (LV WOZ). Door deze aansluiting kan iedereen de WOZ-waarden van woningen in de gemeente Pijnacker-Nootdorp inzien via www.wozwaardeloket.nl.

Niet alles online inzichtelijk

In het WOZ-waardeloket ziet u alleen de WOZ-waarde van een woning. Overige gegevens die de gemeente heeft gebruikt voor de taxatie zijn hier niet te raadplegen. Dit betreft bijvoorbeeld gegevens over de eigenaar, de verkoopprijs en taxatieverslagen.

Waardepeildatum

In het landelijke loket zijn de WOZ-waarden met waardepeildatum 1 januari 2015 opgenomen. Op het moment dat in 2017 de WOZ-waarden met waardepeildatum 1 januari 2016 bekend zijn, worden deze aan het landelijke loket toegevoegd.

WhatsApp ons

06- 15 38 16 83 06- 15 38 16 83
DigiD logo zwart