Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

WOZ-taxatieverslag

Wilt u weten hoe de WOZ-waarde van uw woning of bedrijfsgebouw tot stand is gekomen? Dat kan door middel van het WOZ-taxatieverslag.

Aanvragen

U kunt het WOZ-taxatieverslag bekijken en downloaden in de Digitale Belastingbalie. Inwoners loggen in met DigiD en bedrijven met eHerkenning.

Heeft u nog geen eHerkenning? Vraag het taxatieverslag dan telefonisch aan via 14 015 of per e-mail via info@pijnacker-nootdorp.nl.

Wat is het WOZ-taxatieverslag?

Het taxatieverslag is een toelichting op de WOZ-beschikking. Het taxatieverslag geeft inzicht in de manier waarop de gemeente de WOZ-waarde heeft getaxeerd. Het taxatieverslag bevat, naast de aanduiding van het pand, een aantal kenmerken die van belang zijn voor de waardebepaling zoals:

  • het type object (bijvoorbeeld tussenwoning of vrijstaande woning)
  • het bouwjaar
  • de grootte van de woning en de grootte van het perceel (hoeveel vierkante meter grond) en eventuele bijgebouwen zoals een garage of schuur

Verder geeft het taxatieverslag inzicht in de aansluiting op de markt.

  • Bij woningen gebeurt dit door de vermelding van de verkoopprijzen en de vastgestelde WOZ-waarden van enkele vergelijkbare woningen. U kunt dan zelf de taxatie vergelijken met enkele andere woningen. Let op: Het taxatieverslag voor woningen in aanbouw wijkt af van het voorgaande. De waarde van een woning in aanbouw wordt immers bepaald op basis van de vervangingswaarde.
  • Bij niet-woningen gebeurt dat door de opbouw van de taxatie weer te geven. De inhoud van het taxatieverslag is daarmee afhankelijk van de toegepaste taxatiemethodiek. Bij bijvoorbeeld kantoren, winkels en bedrijfsruimten laat het taxatieverslag zien hoe de taxatie is opgebouwd uit een getaxeerde huurwaarde en een kapitalisatiefactor. Voor de incourante onroerende zaken die getaxeerd zijn met behulp van de gecorrigeerde vervangingswaarde toont het taxatieverslag de grondwaarde, de herbouwwaarde en van de gebouwen en de correctiefactoren.

Wie kan het WOZ-taxatieverslag raadplegen?

Iedereen die een WOZ-beschikking heeft ontvangen, kan het WOZ-taxatieverslag raadplegen.

Kan ik de WOZ-waarde van een andere woning opvragen?

Ja, u kunt de WOZ-waarde van andere woningen raadplegen via de website www.wozwaardeloket.nl.

WhatsApp ons

06- 15 38 16 83 06- 15 38 16 83
DigiD logo zwart