Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

WOZ-beschikking

De term WOZ staat voor Waardering Onroerende Zaken. De gemeente stelt elk jaar de WOZ-waarde vast en maakt deze bekend op het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen. De officiële bekendmaking van deze WOZ-waarde heet WOZ-beschikking.

In de onderstaande tekst vindt u antwoord op de volgende vragen (klik op de vraag om direct naar dit onderwerp te gaan):

Wie ontvangt een WOZ-beschikking?

Zowel eigenaren van een woning als eigenaren en gebruikers van een bedrijfspand ontvangen een WOZ-beschikking. Zij hebben belang bij de beschikking want diverse belastingen zijn op de WOZ-waarde gebaseerd. De WOZ-beschikking staat vermeld op het aanslagbiljet samen met de OZB-aanslag. Het aanslagbiljet wordt jaarlijks verzonden meestal aan het einde van de maand februari.

Ik heb een kopie nodig van mijn WOZ-beschikking.

In de Digitale Belastingbalie kunt u makkelijk een kopie van het aanslagbiljet bekijken en downloaden. Op het aanslagbiljet staat uw WOZ-beschikking vermeld. Log in met uw DigiD en klik daarna op 'Mijn Documenten'. Bedrijven loggen in met eHerkenning.

In de Digitale Belastingbalie vindt u onder 'Mijn documenten' ook het WOZ-taxatieverslag.

WOZ-waarde raadplegen

Wilt u alleen weten wat de WOZ-waarde is van uw woning of van een andere woning? Raadpleeg dan direct de WOZ-waarde via de website www.wozwaardeloket.nl.

Ik heb geen WOZ-beschikking gekregen.

Heeft u niet eerder een aanslagbiljet met daarop een WOZ-beschikking ontvangen terwijl u over de WOZ-waarde wel belasting moet betalen of een ander belang heeft? Dan kunt u de gemeente vragen om een WOZ-beschikking. Dit is het geval als:

  • u mede-eigenaar bent en de andere mede-eigenaar heeft aan het begin van het jaar de oorspronkelijke WOZ-beschikking en OZB-aanslag ontvangen
  • u in de loop van het jaar een pand koopt. Degene die op 1 januari van het belastingjaar eigenaar was, heeft de oorspronkelijke WOZ-beschikking gekregen
  • u erfgenaam bent
  • u huurder bent van een woning. De WOZ-waarde heeft invloed op de maximale huurprijs van een sociale huurwoning. Gemiddeld bepaalt de WOZ-waarde ongeveer een kwart van de maximaal toegestane huurprijs. Met een eigen WOZ-beschikking wordt u als huurder in de gelegenheid gesteld om ook bezwaar te maken als u meent dat de waarde niet klopt. Meer informatie over de invloed van de WOZ-waarde op de huurprijs vindt u op www.rijksoverheid.nl.

Online aanvragen WOZ-beschikking

Voor het aanvragen van de WOZ-beschikking logt u in met DigiD. Klik op Belastingzaken > WOZ-loket > Aanvraag WOZ-beschikking (burger). De WOZ-beschikking heeft u bijvoorbeeld nodig als u bezwaar wilt maken tegen de vastgestelde WOZ-waarde.

Wat betekent de waardepeildatum op het aanslagbiljet?

Bij de bepaling van de WOZ-waarde beoordeelt de gemeente verkoopprijzen die voor vergelijkbare woningen betaald zijn rond de waardepeildatum. Voor de WOZ-waarde die u in 2017 ontvangt, is de waardepeildatum 1 januari 2016.

Hoe wordt de WOZ-waarde van mijn pand bepaald?

De gemeente gebruikt hiervoor een vergelijkingsmethode, ook wel bekend onder de naam modelmatige waardebepaling. Zowel verkoopcijfers als de kenmerken van een woning spelen daarbij een rol. De WOZ-waarde is de marktwaarde, waarbij rekening wordt gehouden met enkele waarderingsvoorschriften. Voor niet-woningen zoals bedrijfspanden worden andere taxatiemethodieken toegepast. Dit gebeurt omdat er andere vormen van marktgegevens beschikbaar zijn, zoals huurprijzen. De marktwaarde is dus het uitgangspunt voor de WOZ-waarde. De WOZ-waarde is daarmee een zo goed mogelijke schatting van de mogelijke verkoopprijs op de waardepeildatum.

Wordt mijn verbouwing meegenomen in de WOZ-waarde?

Hierbij is de zogenoemde toestandspeildatum van belang. In de meeste gevallen zijn de toestandspeildatum en de waardepeildatum dezelfde datum. Wanneer er echter na de waardepeildatum een verbouwing heeft plaatsgevonden (of de woning nieuw gebouwd is), wordt gekeken naar de staat van de woning (dus de toestand) op de toestandspeildatum. De toestandspeildatum is dan 1 januari van het jaar waarvoor de waarde wordt vastgesteld. Op deze manier worden waardeveranderingen in het afgelopen jaar meegenomen in de WOZ-waarde voor dit jaar.

Ik heb een WOZ-beschikking gekregen van een woning die nog in aanbouw is. Waarop is dit gebaseerd?

Ook voor een woning in aanbouw moet de gemeente een WOZ-waarde vaststellen. Dit gebeurt op basis van de vervangingswaarde. De gemeente gaat daarbij uit van de grondwaarde en de bouwkosten die gemaakt zijn en dus niet van verkoopprijzen van in aanbouw zijnde woningen. Voor de grondwaarde en de bouwkosten is het prijspeil rond de waardepeildatum maatgevend. De toestandspeildatum is in dit geval 1 januari van het jaar waarvoor de waarde wordt vastgesteld.

Hoe kan ik mijn WOZ-waarde controleren?

Als u een WOZ-beschikking heeft ontvangen, kunt u het WOZ-taxatieverslag raadplegen. Op www.wozwaardeloket.nl kunt de WOZ-waarde van andere woningen raadplegen.

Ik ben het niet eens met de WOZ-beschikking. Wat moet ik doen?

Heeft u de indruk hebt dat de gemeente de WOZ-waarde onjuist heeft vastgesteld? Neem dan eerst contact op met de gemeente. Dit kan telefonisch via 14 015 of per e-mail via info@pijnacker-nootdorp.nl. Komt u er in goed overleg niet uit? Dan kunt u bezwaar maken.

WhatsApp ons

06- 15 38 16 83 06- 15 38 16 83
DigiD logo zwart