Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

WOZ-beschikking

De term WOZ staat voor wet Waardering Onroerende Zaken. De gemeente stelt elk jaar de WOZ-waarde van woningen en niet-woningen vast en maakt deze bekend op de aanslag gemeentelijke belastingen. De officiële bekendmaking van deze WOZ-waarde heet WOZ-beschikking.

In de onderstaande tekst vindt u antwoord op de volgende vragen (klik op de vraag om direct naar dit onderwerp te gaan):

Wie ontvangt een WOZ-beschikking?

U ontvangt een WOZ-beschikking als u eigenaar bent van een woning en als u eigenaar en/of gebruiker bent van een niet-woning (bijvoorbeeld een bedrijfsruimte, kantoor of winkel). U heeft dan belang bij bij de beschikking omdat diverse belastingen op de WOZ-waarde gebaseerd zijn. De WOZ-beschikking staat vermeld op de aanslag samen met de OZB-aanslag. De aanslag wordt jaarlijks verzonden meestal aan het einde van de maand februari.

Ik heb een kopie nodig van mijn WOZ-beschikking.

In de Digitale Belastingbalie kunt u makkelijk een kopie van de aanslag bekijken en downloaden. Op de aanslag staat uw WOZ-beschikking vermeld. Log in met uw DigiD en klik daarna op 'Mijn Documenten'. Bedrijven loggen in met eHerkenning.

In de Digitale Belastingbalie vindt u onder 'Mijn documenten' ook het WOZ-taxatieverslag.

Heeft u als eigenaar en gebruiker van een bedrijfspand geen e-herkenning? Vraag het taxatieverslag dan aan via woz@pijnacker-nootdorp.nl.

WOZ-waarde raadplegen

De WOZ-waarde van woningen is openbaar. Wilt u weten wat de WOZ-waarde is van uw woning of van een andere woning? Raadpleeg dan direct de WOZ-waarde via de website www.wozwaardeloket.nl. De WOZ-waarde van niet-woningen is niet openbaar. U kunt deze WOZ-waarden dus niet raadplegen.

Ik heb geen WOZ-beschikking gekregen.

Heeft u niet eerder een aanslag met daarop een WOZ-beschikking ontvangen terwijl u over de WOZ-waarde wel belasting moet betalen of een ander belang heeft? Dan kunt u de gemeente vragen om een WOZ-beschikking. Dit is het geval als:

  • u mede-eigenaar bent en de andere mede-eigenaar heeft aan het begin van het jaar de oorspronkelijke WOZ-beschikking en OZB-aanslag ontvangen
  • u na 1 januari pas eigenaar of gebruiker bent geworden van een woning of niet-woning. Degene die op 1 januari van het belastingjaar eigenaar was, heeft namelijk de oorspronkelijke WOZ-beschikking gekregen
  • u erfgenaam bent
  • u huurder bent van een woning. De WOZ-waarde heeft invloed op de maximale huurprijs van een huurwoning. Gemiddeld bepaalt de WOZ-waarde ongeveer een kwart van de maximaal toegestane huurprijs. Met een eigen WOZ-beschikking wordt u als huurder in de gelegenheid gesteld om ook bezwaar te maken als u meent dat de waarde niet klopt. Meer informatie over de invloed van de WOZ-waarde op de huurprijs vindt u op www.rijksoverheid.nl.

Online aanvragen WOZ-beschikking

Voor het aanvragen van de WOZ-beschikking logt u in met DigiD. Klik op Belastingzaken > WOZ-loket > Aanvraag WOZ-beschikking (burger). De WOZ-beschikking heeft u bijvoorbeeld nodig als u bezwaar wilt maken tegen de vastgestelde WOZ-waarde.

Wat betekent de waardepeildatum op de aanslag?

De gemeente stelt ieder jaar de WOZ-waarde vast naar de waarde die de betreffende woning of niet-woning heeft rond de waardepeildatum. Voor de WOZ-waarde die u in 2019 ontvangt, geldt dan de waardepeildatum 1 januari 2018.

Hoe wordt de WOZ-waarde bepaald?

De WOZ-waarde van woningen komt via modelmatige waardebepaling tot stand, waarbij gebruik wordt gemaakt van de vergelijkingsmethode.Zowel verkoopcijfers als de kenmerken van een woning spelen daarbij een rol. De WOZ-waarde is vaak gelijk aan de marktwaarde, waarbij rekening wordt gehouden met enkele waarderingsvoorschriften. Voor niet-woningen worden andere taxatiemethodieken toegepast. Dit gebeurt omdat niet-woningen in gebruiksfunctie en omvang verschillen en er andere vormen van gegevens beschikbaar zijn, bijvoorbeeld huurprijzen. De WOZ-waarde van niet-woningen is gebaseerd op de uiteindelijke marktwaarde of op de vervangingswaarde.

Wordt een verbouwing meegenomen in de WOZ-waarde?

Hierbij is de zogenoemde toestandspeildatum van belang. In de meeste gevallen is de toestandspeildatum gelijk aan de waardepeildatum. Wanneer er na de waardepeildatum echter een verbouwing heeft plaatsgevonden (of de woning nieuw gebouwd is), dan wordt deze beoordeeld naar de staat waarin de woning of niet-woning zich bevindt op 1 januari van het (belasting)jaar waarop de WOZ-beschikking betrekking heeft. Op deze manier worden verbouwingen en andere aanpassingen meegenomen in de WOZ-waarde voor dit jaar.

Ik heb een WOZ-beschikking gekregen van een woning die nog in aanbouw is. Waarop is dit gebaseerd?

Ook voor een woning in aanbouw moet de gemeente een WOZ-waarde vaststellen. Woningen en niet-woningen waarvan de bouw nog niet volledig is voltooid, worden gewaardeerd op basis van hun vervangingswaarde. Daarbij is maatgevend het percentage gereed van bouwwerk op 1 januari van het jaar waarvoor de aanslag is opgelegd.

Hoe kan ik mijn WOZ-waarde controleren?

Als u een WOZ-beschikking heeft ontvangen, kunt u ook het WOZ-taxatieverslag raadplegen. Op www.wozwaardeloket.nl kunt de WOZ-waarde van andere woningen raadplegen.

Ik heb een andere vraag over mijn WOZ-beschikking. Wat kan ik doen?

Wilt u graag een toelichting op uw WOZ-beschikking of denkt u dat er iets niet klopt? Neem dan eerst contact op met de gemeente. Dit kan telefonisch via 14 015 of per e-mail via info@pijnacker-nootdorp.nl.

WhatsApp ons

06- 15 38 16 83 06- 15 38 16 83
DigiD logo zwart