Sluiten
 1. stuur door
 2. bedankt
stuur door

Voorrangsverklaring woningzoekende

De voorrangsverklaring wordt alleen gegeven als er een noodsituatie is die zo snel mogelijk opgelost moet worden.

Heeft u een medisch of sociaal probleem waardoor een levensgevaarlijke of levensontwrichtende situatie ontstaat?

Dan kunt u mogelijk met voorrang in aanmerking komen voor een sociale huurwoning in de regio Haaglanden.

Selectie

De selectie voor het krijgen van een voorrangsverklaring is streng geregeld. Dit komt doordat de vraag naar huurwoningen veel groter is dan het aantal beschikbare huurwoningen.

Standsvernieuwing

Dit is het geval wanneer u verplicht moet verhuizen, omdat uw huidige woning wordt gesloopt of ingrijpend wordt gerenoveerd. Dit zijn activiteiten ter verbetering van uw wijk.

Wanneer kom ik mogelijk in aanmerking voor een voorrangsverklaring?

Als er sprake is van een medisch of sociaal probleem waardoor een levensgevaarlijke of levensontwrichtende situatie ontstaat dan kunt u een voorrangsverklaring krijgen voor 3 maanden. De voorrangsverklaring wordt alleen gegeven als er een noodsituatie is die zo snel mogelijk opgelost moet worden.

Verder gelden de volgende voorwaarden:

 • u mag niet door eigen schuld of toedoen in de woonproblemen zijn gekomen;
 • u moet aan kunnen tonen dat u er alles aan gedaan heeft om de huidige woonsituatie te voorkomen of te verbeteren;
 • u kunt aantonen dat u minimaal drie maanden lang twee keer per week gereageerd heeft op het juiste woningaanbod van de website www.woonnet-haaglanden.nl;
 • Uw jaarinkomen mag niet hoger zijn dan de maximale inkomensgrens wat is toegestaan om voor een sociale huurwoning in aanmerking te komen. Zie voor meer informatie het tabblad ‘inkomen’ van deze pagina van Woonnet Haaglanden;
 • u woont in de regio Haaglanden.

U kunt geen aanvraag indienen in de volgende situaties:

 • u bent starter en heeft geen dringende noodzaak voor zelfstandige huisvesting;
 • u heeft een huurschuld en de woningcorporatie heeft (nog) geen aflossingsregeling getroffen;
 • het totale bruto inkomen van uw huishouden hoger is dan de maximale toegestane inkomensgrens om in aanmerking te kunnen komen voor een sociale huurwoning; of
 • er is alleen sprake van een te kleine woning.

Wet- en regelgeving

Hoe vraag ik een voorrangsverklaring aan als woningzoekende?

Via telefoonnummer 14 015 maakt u een afspraak voor een intakegesprek met een medewerker Bijzondere Regelingen. Tijdens dit intakegesprek blijkt of u in aanmerking komt voor de voorrangsverklaring en vult u samen het online formulier in. Hiervoor hebt u uw DigiD-code nodig.

Kiest u er toch voor om de aanvraag te doen voorafgaand aan het intakegesprek? Dan moet u er rekening mee houden dat u via iDeal leges moet betalen. Wordt uw aanvraag achteraf afgewezen? Dan vindt er geen teruggave van de leges plaats.

Wat heb ik nodig om een voorrangsverklaring woningzoekende?

 • een aanvraagformulier met een schriftelijke verklaring van de reden (bij medische omstandigheden bijvoorbeeld een verklaring van een arts of psycholoog);
 • andere bewijsstukken die de aanvraag kunnen ondersteunen;
 • de meest recente aanslag inkomensbelasting, of de jaaropgave(n), of een inkomensspecificatie(s) van de werkgever, uitkeringsinstantie of pensioeninstantie, van de aanvrager en meeverhuizende personen;
 • de laatste afschriften van alle aanwezige rekeningnummers;
 • uw legitimatiebewijs;
 • als u niet de Nederlandse nationaliteit heeft, een afschrift van een geldig verblijfsdocument;
 • een kopie van de voorlopige voorziening bij een echtscheiding of een ander rechtsgeldig document waarin de voogdij geregeld is.

Kosten 2019

De kosten voor de aanvraag zijn: € 65,00.

WhatsApp ons

06- 15 38 16 83 06- 15 38 16 83
DigiD logo zwart