Sluiten
 1. stuur door
 2. bedankt
stuur door

Verklaring huwelijksbevoegdheid aanvragen

Gaat u trouwen in het buitenland? Dan kan het zijn dat u een verklaring van huwelijksbevoegdheid nodig heeft. Hierin staat dat u volgens de Nederlandse wet in het buitenland mag trouwen met uw partner. De verklaring is opgesteld in meerdere talen.

Aanvragen

Aanvragen kan door telefonisch contact op te nemen met de burgerlijke stand via telefoonnummer 14 015.

De medewerker bespreekt met u welke documenten u moet overleggen en maakt hiervoor met u een afspraak.

Nodig

 • Geldig legitimatiebewijs van u en uw partner
 • Eventueel: een recent afschrift van uw geboorteakte en/of die van uw partner
 • Eventueel: een verklaring van ongehuwd zijn (bijvoorbeeld een echtscheidingsakte)
 • Bent u verhuisd naar het buitenland en wonen u en uw aanstaande in het buitenland? Dan heeft u beiden een recente verklaring uit dat land nodig waaruit blijkt waar u en uw aanstaande wonen en wat de nationaliteit en burgerlijke staat zijn.

Voorwaarden

 • U heeft de Nederlandse nationaliteit.
 • De verklaring vraagt u aan in de gemeente waar u staat ingeschreven.
 • Woont u niet meer in Nederland? Dan vraagt u de verklaring aan bij uw laatste woonplaats voor u naar het buitenland vertrok.
 • Bent u nooit ingeschreven geweest in Nederland? Vraag de verklaring dan aan bij de Nederlandse ambassade of het consulaat in het land waar u wilt gaan trouwen.
 • Minderjarigen hebben toestemming nodig van hun ouders (of voogd) en in sommige gevallen ook van de overheid (de minister van Justitie). Kijk voor meer informatie op de website van het ministerie van Veiligheid en Justitie.
 • Bent u onder curatele gesteld? Dan heeft u eerst toestemming nodig van de curator.

Kosten 2018

Een verklaring van huwelijksbevoegdheid kost € 23,30.

WhatsApp ons

06- 15 38 16 83 06- 15 38 16 83
DigiD logo zwart