Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Verkiezingen gemeenteraad 2018

Op 21 maart 2018 worden de verkiezingen voor de gemeenteraad gehouden.

Uiterlijk 14 dagen voor de verkiezing krijgt u een persoonlijke stempas thuisgestuurd. Met deze stempas kunt u in elk stemlokaal binnen uw gemeente stemmen.

Identiteitsbewijs nodig om te stemmen

U moet zich bij het stembureau identificeren met een identiteitsbewijs. Dit bewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn.

Iemand machtigen

U kunt iemand machtigen om voor u te stemmen op de volgende 2 manieren:

Via de stempas (onderhandse machtiging)

Dit is alleen mogelijk bij iemand uit dezelfde gemeente.
U vult hiervoor de achterkant van uw stempas in. U en de gemachtigde ondertekenen de stempas. U moet deze persoon naast de stempas ook een kopie van uw identiteitsbewijs meegeven. De kopie moet hij of zij, naast zij eigen identiteitsbewijs, laten zien bij het stembureau.
De onderhandse machtiging kunt u intrekken door de ingevulde stempas terug te vragen bij de gemachtigde.

Via een schriftelijke volmacht

Gebruik hiervoor het online formulier hieronder. U kunt dit alleen regelen via iemand uit dezelfde gemeente. Het formulier mag u uiterlijk 16 maart indienen. De gemachtigde ontvangt dan een volmachtbewijs waarmee hij voor u kan stemmen.

Het is niet mogelijk om een schriftelijke volmacht in te trekken. Uw originele stempas is dan namelijk ongeldig verklaard.

Geen stempas ontvangen of kwijt

Heeft u geen stempas ontvangen of bent u uw stempas kwijt? Dan kunt u om een vervangende stempas vragen. Dit kan via het online formulier hieronder of mondeling bij de receptie van het gemeentekantoor. Het online (schiftelijk) verzoek moet uiterlijk 5 dagen voor de stemming zijn ontvangen, in dit geval dus uiterlijk 16 maart 2018. Het mondeling verzoek moet uiterlijk 20 maart 2018 vóór 12.00 uur zijn gedaan.

Op of na 5 februari 2018 verhuisd?

Bent u op of na 5 februari 2018 verhuisd naar Pijnacker-Nootdorp? Dan ontvangt u een stempas van uw vorige woongemeente. U kunt dan niet stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen van de gemeente Pijnacker-Nootdorp, maar nog wel voor de gemeenteraadsverkiezingen in uw vorige gemeente.

WhatsApp ons

06- 15 38 16 83 06- 15 38 16 83
DigiD logo zwart