Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Wie zijn niet inburgeringsplichtig?

U bent niet verplicht in te burgeren als u:

  • jonger bent dan 16 jaar;
  • 65 jaar of ouder bent;
  • 8 jaar lang in Nederland woonde toen u nog leerplichtig was (tussen de 5 en 17 jaar oud moeten kinderen naar school);
  • een diploma, certificaat of een ander bewijs hebt die op de lijst van vrijstellingen staat;
  • uit een land komt van de Europese Unie of uit Zwitserland;
  • of als u komt uit een land dat meedoet met de Europese Economische Ruimte.