Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Wie zijn er belastingplichtig voor onroerende zaakbelasting?

Als iemand op 1 januari van het belastingjaar eigenaar is van een onroerende zaak dan krijgt die een aanslag eigenarenbelasting.

Als iemand op 1 januari van het belastingjaar gebruiker is van een onroerende zaak die niet (hoofdzakelijk) een woning is dan krijgt de gebruiker een gebruikersaanslag.