Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Wie neemt het besluit tot toekenning/afwijzing van vakantie onder schooltijd (luxe verzuim)?

Tot en met 10 dagen vakantie onder schooltijd beslist de schooldirecteur. Voor meer dan 10 dagen moet u een schriftelijke aanvraag bij de leerplichtambtenaar van de gemeente doen.