Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Wie mag de geboorteaangifte doen?

De moeder is altijd bevoegd om aangifte te doen. Verplicht tot geboorteaangifte zijn respectievelijk de vader, degene die bij de geboorte aanwezig was en tot slot de bewoner van het huis waar de geboorte heeft plaatsgehad.

Wanneer de bovengenoemde personen ontbreken of nalaten de aangifte te doen, dan gebeurt dit door de burgemeester van de gemeente waar het kind geboren is.