Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Wie komen er in aanmerking voor een voorrangsverklaring?

Een voorrangsverklaring wordt alleen toegekend als er een noodsituatie is die zo snel mogelijk moet worden opgelost. Het moet gaan om een medisch of sociaal probleem dat direct te maken heeft met uw woonsituatie. Er moet sprake zijn van dreigend levensgevaar of levensontwrichting voor één of meerdere leden van het huishouden.

De gemeente toetst of uw situatie dringend genoeg is voor het krijgen van een voorrangsverklaring.