Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Welke gegevens worden gebruikt bij de beslissing op mijn aanvraag voor een VOG?

Het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent Gedrag (COVOG) van het ministerie van Justitie raadpleegt het Centraal Justitieel Documentatieregister. Daarnaast kan het COVOG gegevens opvragen bij de politie, het Openbaar Ministerie en de Reclassering.