Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Welke gegevens heb ik nodig voor het aanvragen van een Drank- en Horecavergunning?

U hebt nodig:

  • het ingevulde aanvraagformulier;
  • legitimatiebewijs van alle leidinggevenden;
  • het ingevulde formulier ‘Verklaring van Leidinggevende’;
  • 'Verklaring van Sociale Hygiëne' van alle leidinggevenden;
  • arbeidscontract(en) als die er zijn;
  • een plattegrond van de inrichting (schaal 1:200). Hierop moet u duidelijk aangegeven wat de afmetingen zijn en wat waar komt te staan;
  • het ingevulde ‘Onderzoeksformulier Inrichtingseisen’.

Let op: vraagt u de vergunning aan voor een sport-, recreatie-, educatieve- of culturele inrichting? Dan moet u dezelfde gegeven aanleveren. Maar als extra document vragen wij uw bedrijfsreglementen in te leveren.