Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Welke eisen worden gesteld aan een vreugdevuurlocatie?

De locaties zijn aangewezen in overleg met de politie en de brandweer. De locaties voldoen aan een aantal veiligheidscriteria en zijn daarom geschikt voor het houden van oudejaarsvuren. De belangrijkste criteria zijn bijvoorbeeld:

  • voldoende afstand tussen de vuurlocatie en omliggende bebouwing;
  • goede bereikbaarheid voor de hulpdiensten;
  • voldoende vluchtroutes voor het publiek;
  • overzichtelijkheid; en
  • geen verkeershinder.