Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Wat zijn inkomsten?

Onder inkomsten per maand vallen:

  • Netto inkomen uit arbeid.
  • Uitkeringen uit bijvoorbeeld: Wet Werk en Bijstand (WWB), Algemene Nabestaande Wet (ANW), Algemene Ouderdomswet (AOW), Wet Arbeidsongeschiktheid (WAO), Wet Studie Financiering (WSF), Ziektewet (ZW), Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte werkloze Werknemers / zelfstandigen (IOAW/IOAZ), Werkloze Werknemers (WW), Wet Inkomensvoorziening Kunstenaars (WIK).
  • Inkomsten uit alimentatie.
  • Bepaalde ontvangen heffingskortingen, toeslagen van de Rijksbelastingdienst en vakantietoeslag.
  • Overige inkomsten.