Sluiten
 1. stuur door
 2. bedankt
stuur door

Wat zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een voorrangsverklaring?

Om voor een voorrangsverklaring in aanmerking te komen moet uw woonsituatie problematisch zijn. Daarnaast gelden nog een aantal voorwaarden waaraan u moet voldoen:

 • U woont al in de regio Haaglanden, of u bent:
  • gepensioneerd;
  • ernstig invalide;
  • langdurig werkeloos;
  • Nederlander die uit het buitenland terugkeert naar Nederland;
 • U heeft al minimaal 3 maanden 2 keer per week gereageerd op het juiste woningaanbod in de woonkrant Beter Wonen in Haaglanden
 • U bent niet door eigen schuld in de problematische woonsituatie terechtgekomen.
 • Er zijn geen andere oplossingen voor uw woonprobleem. U moet dit kunnen aantonen.
 • Uw jaarinkomen (gezinsinkomen) bedraagt maximaal € 45.540,= bruto per jaar.