Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Wat zijn de belangrijkste veranderingen vanaf 1 januari 2015 op het gebied van zorg?

De belangrijkste verandering is dat de huidige AWBZ verdwijnt. Voor begeleiding en dagbesteding die nu nog onder de AWBZ vallen, moet u vanaf 2015 bij de gemeente zijn. Dit betekent niet dat op 1 januari 2015 alles anders wordt. 2015 is een overgangsjaar.