Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Wat zijn betrouwbaarheidsniveaus bij eHerkenning?

Wanneer u eHerkenning gaat aanvragen kunt u de keuze maken uit verschillende betrouwbaarheidsniveaus. Een betrouwbaarheidsniveau geeft de mate van zekerheid aan dat de juiste persoon over het gebruikte middel beschikt in combinatie met de mate van zekerheid dat de gebruiker daadwerkelijk namens het bedrijf mag optreden en voor die specifieke dienst.

De overheidsdienstverlener die een dienst aanbiedt, bepaalt zelf op basis van een risicoanalyse welk betrouwbaarheidsniveau vereist is voor elke specifieke dienst. Voor eenvoudige transacties volstaat betrouwbaarheidsniveau 1, voor diensten met bijvoorbeeld een frauderisico zal een hogere betrouwbaarheid vereist zijn zoals niveau 4.