Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Wat wordt er verder berekend met mijn betalingscapaciteit?

De betalingscapaciteit is wat er overblijft als van uw netto besteedbare inkomen de kosten van bestaan worden afgetrokken. Uw inkomen - uitgaven - normbedrag bestaanskosten = betalingscapaciteit.

Van de inkomsten per maand trekt u het totaal van de uitgaven per maand af. Dit is het netto besteedbare inkomen per maand. Hiervan wordt het normbedrag voor bestaanskosten afgetrokken. Is de uitkomst positief dan is er sprake van een betalingscapaciteit per maand. Dit wordt omgerekend naar de betalingscapaciteit per jaar door het bedrag met 12 te vermenigvuldigen.

Van de betalingscapaciteit per jaar moet 80% gebruikt worden om de belastingschuld te betalen. Als die tachtig procent niet voldoende is om de schuld te betalen, wordt er voor het resterende bedrag kwijtschelding verleend (uiteraard als aan de overige voorwaarden met betrekking tot bezittingen, schulden en dergelijke is voldaan).