Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Wat wordt bedoeld met het sociaal minimum?

Het sociaal minimum is het bedrag dat u ten minste nodig heeft om te kunnen leven. Het sociaal minimum is afgeleid van het minimumloon. Er wordt rekening gehouden met de noodzakelijke kosten om te kunnen leven.