Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Wat valt niet onder 'gewichtige omstandigheden' als het gaat om vakantie onder schooltijd (luxe verzuim)?

De volgende gevallen zijn geen 'gewichtige omstandigheden':

  • familiebezoek in het buitenland (wanneer er geen ziekte of overlijden meespeelt);
  • Vakantie in een goedkope periode of vanwege een speciale aanbieding;
  • vakantie onder schooltijd;
  • eerder vertrekken of later terugkeren vanwege (verkeers)drukte;
  • verlof voor een van uw kinderen, omdat andere kinderen uit het gezin nog vrij zijn.