Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Wat staat er in de overgangsregeling van de Wmo?

De overgangsregeling geldt voor cliënten met een AWBZ-indicatie die op 1 januari 2015 nog geldig is. Het gaat om indicaties voor begeleiding, kortdurend verblijf of beschermd wonen. Deze cliënten houden aanspraak op AWBZ-zorg. De gemeente gaat in 2015 wel een nieuw besluit nemen over ondersteuning vanuit de Wmo 2015. Dit doet de gemeente uiteraard samen met de cliënt.

De aanspraak op AWBZ-zorg blijft maximaal 1 jaar geldig. De aanspraak op beschermd wonen blijft tenminste 5 jaar geldig. Behalve wanneer de indicatie van de cliënt eerder afloopt.

Tijdens het overgangsrecht ondersteunt de gemeente volgens dezelfde voorwaarden als nu in 2014. Dat is dus tot uiterlijk eind december 2015. Let op, dit betekent niet dat dezelfde aanbieder de ondersteuning moet leveren.