Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Wat is onroerende zaakbelasting (OZB?)

Zoals de naam aangeeft, worden de belastingen geheven over onroerende zaken. Een onroerende zaak is bijvoorbeeld een woning, een winkel, een bedrijfspand of een stuk grond.