Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Wat is kinderopvang?

Zijn de ouders van een kind niet thuis en gaat het kind niet naar school? Dan moet het kind worden "opgevangen". Kinderopvang is een term voor verschillende manieren om kinderen op te vangen. Toch wordt het woord kinderopvang het meest gebruikt voor de organisaties die betaald worden om kinderen op te vangen.

Voorbeelden van kinderopvang zijn een gastouder, een kinderdagverblijf (crèche) of buitenschoolse opvang. Wordt er over regels of wetten gesproken? Dan valt de gratis opvang van kinderen bijvoorbeeld door grootouders meestal niet onder kinderopvang.