Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Wat is inburgeren/inburgering?

In Nederland wonen veel mensen uit verschillende landen. Om elkaar te begrijpen is het belangrijk dat iedereen Nederlands spreekt. En dat iedereen iets weet van Nederland. Daarom staat in de Wet inburgering dat mensen die in Nederland komen wonen, de Nederlandse taal moeten leren. En dat zij moeten weten hoe de Nederlandse samenleving in elkaar zit. We noemen dat inburgeren