Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Wat is het inburgeringsexamen?

De mensen die moeten inburgeren worden inburgeringsplichtig genoemd. Zij moeten het inburgeringsexamen halen. Heeft u al een examen gedaan in het buitenland? Dan heeft u 3,5 jaar de tijd om dit examen te halen. In alle andere gevallen heeft u 5 jaar de tijd om dit examen te halen.

Slaagt u niet voor het examen? Dan kan de gemeente u een boete opleggen of uw uitkering tijdelijk verlagen. Het inburgeringsexamen niet halen heeft ook gevolgen voor het aanvragen van een verblijfsvergunning. Maar ook voor het verlengen van de verblijfvergunning of uw verzoek tot naturalisatie. Als u het inburgeringsexamen heeft gehaald, heeft u aan de inburgeringsverplichting voldaan.