Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Wat is een bewoningsverklaring?

Dit is een controle of iemand een woning heeft bewoond voor een bepaalde periode. Bij deze controle worden de naam-, adres- en woongegevens, eventuele medebewoners en de opgegeven bewoningsperiode gecheckt.