Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Wat is de Participatiewet?

Iedereen die kan werken, maar het op de arbeidsmarkt zonder steuntje in de rug niet redt, valt vanaf 1 januari 2015 onder de Participatiewet. De Participatiewet is er namelijk om zoveel mogelijk mensen, met of zonder beperking, werk te laten vinden. De Participatiewet vervangt de Wet Werk en Bijstand, Wsw en een groot deel van de Wajong. De gemeente:

  • voert de Participatiewet uit;
  • zorgt voor begeleiding naar werk; en
  • zorgt voor een uitkering als dat nodig is.