Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Wat is de kostendelersnorm?

Volwassenen die samen onder één dak wonen (een zogeheten ‘meerpersoonshuishouden’) kunnen hun woonkosten delen. Daarom krijgen bijstandsgerechtigden een lagere uitkering als ze met één of meer mensen vanaf 21 jaar in hetzelfde huis wonen. De hoogte van de uitkering is niet afhankelijk van het inkomen van medebewoners. Bij de bepaling van het aantal medebewoners tellen niet mee: jongeren tot 21 jaar, huurders die een commercieel contract hebben (en een commerciële huurprijs) betalen, studenten die een opleiding volgen die recht kan geven op studiefinanciering of tegemoetkoming studiekosten en tot slot BBL-studenten.