Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Wat houdt de erkenning van een ongeboren vrucht in?

De erkenning van een ongeboren vrucht houdt in dat u een kind vóór de geboorte kunt erkennen. U komt met uw partner naar de balie en neemt allebei een legitimatiebewijs mee. Indien de moeder niet de Nederlandse nationaliteit heeft en de erkenner wel, dan krijgt het kind via erkenning ongeboren vrucht vanaf de geboorte de Nederlandse nationaliteit.

Bij erkenning van een kind in de leeftijd tot 6 jaar, krijgt het kind de Nederlandse nationaliteit vanaf de datum van de erkenning. Bij erkenning vanaf 7 jaar krijgt het kind alleen de Nederlandse nationaliteit als de erkenner binnen een jaar na de erkenning aantoont de biologische vader te zijn. Dit kan door middel van een DNA onderzoek. Indien de erkenner de biologische vader is, dan gaat het Nederlanderschap in op de datum van de erkenning.