Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Wanneer kan ik geen voorrangsverklaring aanvragen?

In de volgende gevallen wordt uw aanvraag altijd afgewezen:

  • Als het gaat om starters voor wie er geen dringende noodzaak bestaat voor zelfstandige huisvesting.
  • Als de aanvrager een huurschuld heeft en heeft met de woningcorporatie nog geen afslossingsregeling getroffen.
  • Als het hele huishouden van de aanvrager beschikt over een belastbaar jaarinkomen van meer dan € 45.540,=.
  • Als er alleen sprake is van inwoning of te klein wonen en er zijn geen nadere problematische factoren en/of sociale problemen.