Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Waarom, hoe en hoeveel moet de verkoper bijdragen aan de Starterslening?

Waarom:

de starterslening is alleen mogelijk als de gemeente het geld beschikbaar stelt aan SVn. Dat kost de gemeente geld (de rentederving en risico’s). Gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft in de begroting geen ruimte voor deze kosten. Omdat ook verkopers in deze marktomstandigheden baat hebben bij de starterslening laat de gemeente de keuze over aan de verkopers. Wil de verkoper een starterslening beschikbaar stellen op hun woning? Dan moet er een bijdrage betaald worden.

Hoe:

Op de site van de gemeente kan de verkoper een overeenkomst verkopersbijdrage starterslening downloaden. Ontwikkelaars of corporaties kunnen daarnaast met de gemeente afspraken maken. De verkoper moet een overeenkomst verkopersbijdrage invullen en naar de gemeente opsturen. Hiermee is de verkoper verplicht tot het betalen van de bijdrage. Maar wel pas op het moment dat de woning daadwerkelijk verkocht is. De verkoper zal de notaris die de eigendomsakte passeert hiertoe opdracht geven. De verkoper zorgt ook dat de notaris voorafgaand aan de levering het bedrag heeft ontvangen. Het is erg belangrijk dat deze toezegging bekend is bij de gemeente voordat of terwijl de starter de aanvraagprocedure voor de lening aangaat. De starter moet een verzoek indienen voor een aanvraagformulier bij de gemeente en daarbij hoort verplicht binnen vijf dagen de getekende overeenkomst verkopersbijdrage van de verkoper binnen te zijn.

Hoeveel:

In de onderstaande tabel staan de bedragen voor de verkopersdeelname.

Hoogte starterslening Verplichte bijdrage verkoper
< € 20.000 € 1.595
20.000-24.999 € 1.795
25.000-29.999 € 2.195
> 30.000 € 2.595