Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Waarom geldt in de ene straat 30 km/u en in de andere 50 km/u?

Er is verschil tussen erftoegangswegen (woonstraten) en ontsluitingswegen. Het verkeer op woonstraten heeft daar meestal zijn bestemming of herkomst. Het leef- en woonklimaat krijgt er de eerste prioriteit, de auto is als het ware gast. Daarom geldt er een lage maximum snelheid.

Om zo min mogelijk verkeer door de woonstraten te laten rijden zijn er ontsluitingswegen. Deze zijn bedoeld voor een vlotte en veilige afwikkeling van het verkeer. Daarom geldt ook een hogere maximum snelheid dan op erftoegangswegen.