Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Voor welke belastingsoorten wordt kwijtschelding verleend?

Kwijtschelding wordt alleen voor afvalstoffenheffing en rioolrecht verleend. De overige belastingsoorten moet u voor de laatste vervaldatum van de aanslag betalen.