Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Viel u onder de regeling Compensatie eigen risico(Cer)?

De Compensatie eigen risico (Cer) wordt in 2014 niet meer verstrekt.

De gemeente krijgt budget van het Rijk om een nieuwe, gemeentelijke compensatieregeling op te zetten. Op dit moment is nog niet bekend hoe die regeling eruit zal zien. Wel is duidelijk dat er aanzienlijk minder budget voor beschikbaar is dan voor de huidige regelingen.
Zodra er meer bekend is, wordt u daarover geïnformeerd, onder andere via de Nieuwsbrief Werk en Inkomen.

Naast mogelijke ondersteuning vanuit de gemeente, blijft de fiscale aftrek voor uitgaven voor specifieke zorgkosten in een aangepaste vorm bestaan. Hier kunt u bij uw belastingaangifte gebruik van blijven maken. Voor meer informatie kunt u kijken op www.belastingdienst.nl.