Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Ons huis heeft meerdere eigenaren. De aanslag OZB is echter op één naam gezet. Hoe kan dat?

Vooral bij de eigenarenbelasting komt het voor dat meer dan 1 persoon als belastingplichtige kan worden aangewezen. Bijvoorbeeld een stel dat gezamenlijk een huis bezit. Of erfgenamen die bij een nalatenschap (tijdelijk) gezamenlijk eigenaar zijn van een onroerende zaak. In zo'n geval moet de heffingsambtenaar aan de oudste persoon de aanslag opleggen.

Dit is vastgesteld in beleidsregels door het college van burgemeester en wethouders. Wel blijven de overige eigenaren aansprakelijk voor de betaling van de belasting. De overige belastingplichtigen kunnen dus ook een bezwaarschrift indienen.