Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Mag de aangifte van een verhuizing gedaan worden door derden?

U kunt een verhuizing doorgeven voor uw echtgenoot, geregistreerd partner of uw (pleeg)kind. Vereist is dat u op hetzelfde adres gaat wonen en dat u ook van hetzelfde adres komt. In dit geval mag een meerderjarig kind dit ook doorgeven voor zijn/haar ouders. Let op: dit geldt niet voor broers of zussen.