Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Kunt u niet alle straten opnemen in de 30 km/uur zone?

Nee, we proberen het verkeer zoveel mogelijk op de ontsluitingswegen te bundelen, die zijn daartoe het meest geschikt. Hierdoor worden de woonstraten gespaard en dat is beter voor het woon- en leefklimaat daar.
De omvang van een 30 km/u gebied is ook belangrijk: hoe kleiner het gebied, hoe groter de kans dat de weggebruiker zich aan de snelheid houdt.