Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Kan ik zelf mijn aanslag onroerende zaakbelasting berekenen?

Ja, dat is mogelijk. Als u nog geen aanslagbiljet heeft gehad dan moet u de WOZ-waarde weten en de tarieven. Op het aanslagbiljet staan deze gegevens in ieder geval vermeld.

De aanslag onroerende zaakbelasting wordt berekend als percentage van de WOZ-waarde. U vermenigvuldigt de WOZ-waarde met het betreffende percentage voor woningen of niet-woningen. De uitkomst is de hoogte van de aanslag onroerende zaakbelasting.