Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Kan ik als erfgenaam te veel betaalde belasting terugvragen?

Ja, dat is mogelijk. Als de belastingplichtige op wiens naam de aanslag staat in de loop van het jaar overlijdt, kunt u als erfgenaam de te veel betaalde afvalstoffenheffing terug krijgen.

U kunt hiervoor een schriftelijk verzoek indienen. Vermeld boven aan uw brief het woord 'Verzoekschrift'. Aan de hand van het overlijdensregister van de gemeente waarin de belastingplichtige is overleden, wordt bepaald welke erfgenaam in aanmerking komt.