Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Is de chip in mijn container niet een inbreuk op mijn privacy?

Nee. De chip wordt gebruikt voor de identificatie van de minicontainer. De chip is aan een adres gekoppeld en niet aan een naam. Er worden dus geen persoonsgegevens opgeslagen. De gemeente houdt zich uiteraard aan de wetgeving rondom privacy.

De chip is aangebracht om de afvalstroom beter te kunnen controleren en om illegaal gebruik te kunnen weren. Bijvoorbeeld bedrijfsafval via grijze containers. Een vermist opgegeven container wordt geblokkeerd dus deze kan niet meer illegaal worden gebruikt voor bijvoorbeeld bedrijfsafval.