Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Ik kan mijn belastingaanslag niet betalen, mijn inkomen is te laag. Wat moet ik doen?

In dit geval kunt u kwijtschelding aanvragen. Let op: U doet hiervoor een aanvraag en de gemeente beoordeelt of u ook echt recht heeft op kwijtschelding.

Kijk in het product kwijtschelding voor meer informatie.