Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Ik heb mijn huis verkocht, krijg ik mijn betaalde onroerende zaakbelasting terug?

Nee, u krijgt de onroerende zaakbelasting niet terug van de gemeente. Bepalend is wie er op de peildatum, 1 januari, eigenaar is. Deze persoon moet de aanslag aan de gemeente voldoen. De onroerende zaakbelasting wordt meestal naar rato verrekend via de notaris met de koper. U kunt dit zien op de afrekennota van de notaris.

De rioolheffing, de afvalstoffenheffing en de hondenbelasting worden niet door de notaris verrekend.