Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Ik heb kwijtschelding aangevraagd, maar ik heb nog niks gehoord. Wat moet ik doen?

Hebt u een ontvangstbevestiging ontvangen van de gemeente? Zo niet, dan moet u zo snel mogelijk een nieuwe aanvraag kwijtschelding indienen.

Als u wel een ontvangstbevestiging hebt ontvangen dan kunt u het beste even afwachten. De behandeling kan lang duren aangezien er honderden verzoeken gedaan worden.