Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Ik heb een klacht over de sirene/het luchtalarm. Waar kan ik die indienen?

Op de website www.brandweer.nl/haaglanden kunt u een klachtenformulier vinden en invullen. U kunt hier ook meer algemene informatie vinden.