Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Het lukte niet om via de site met mijn DigiD het taxatieverslag van mijn woning in te zien. Hoe kan dat?

Dit kan verschillende oorzaken hebben:

  • U was op de peildatum, 1 januari, nog geen eigenaar van de woning.
  • Er was op de peildatum nog geen waarde bekend.
  • Ook kan het zijn dat de persoon die met DigiD het verslag wilde inzien niet de belastingplichtige is, (bijvoorbeeld in het geval van man en vrouw)