Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Tegenprestatie

Als betaald werk (nog) geen optie is, dan verwacht de gemeente dat u iets terugdoet voor uw uitkering. Dit noemen we een tegenprestatie. Voor iedereen geldt dat zij er alles aan moeten doen om betaald werk te vinden en uit te stromen uit de uitkering.

Wat is een tegenprestatie?

De gemeente kan een tegenprestatie vragen van iedereen met een gemeentelijke uitkering. Dit houdt in het doen van werk dat nuttig is voor de samenleving. Dat staat in de Participatiewet. Door actief aan de slag te zijn krijgt u een dagritme, doet u werkervaring op en heeft u sociale contacten.

Hoe levert u een tegenprestatie?

U geeft in principe zelf invulling aan de tegenprestatie. De gemeente ondersteunt u daarin. Er zijn verschillende mogelijkheden:

  • Vrijwilligerswerk, bijvoorbeeld in een buurthuis, peuterspeelzaal, verzorgingshuis, speeltuin, sportclub, een basisschool etc.;
  • Mantelzorg: dat wil zeggen dat u zorgt voor iemand die chronisch ziek, gehandicapt of hulpbehoevend is. Dat kan een familielid zijn, een vriend, een kennis of een van uw buren;
  • U levert een tegenprestatie voor 20 uur per week of zoveel u aankunt. Wat u doet hangt af van de situatie en achtergronden.

Regelgeving

Participatiewet

WhatsApp ons

06- 15 38 16 83 06- 15 38 16 83
DigiD logo zwart